การประชุมผู้ถือหุ้น ปี 2566

 

การประชุมผู้ถือหุ้นประจำปี 2566 
หลักเกณฑ์การให้สิทธิแก่ผู้ถือหุ้นเสนอวาระการประชุมและชื่อบุคคลเพื่อเข้ารับการเลือกตั้งเป็นกรรมการสำหรับการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2566
การประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2566 
หนังสือเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2566
สำเนารายงานการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่  1/2565
รายงานประจำปี 2565 ในรูปแบบ QR Code
ข้อมูลบุคคลที่ได้รับการเสนอชื่อให้ดำรงตำแหน่งกรรมการที่ออกตามวาระ
ข้อบังคับบริษัทในส่วนที่เกี่ยวกับการประชุมผู้ถือหุ้น
แบบฟอร์มการลงทะเบียน
เงื่อนไขและวิธีการลงทะเบียนผู้เข้าร่วมประชุม การมอบฉันทะ และการออกเสียงลงคะแนน
หนังสือมอบฉันทะ ก. ข. ค. 
แจ้งมติที่ประชุมผู้ถือหุ้นสามัญประจำปี 2566
รายงานการประชุมผู้ถือหุ้น ประจำปี 2566
Powered by MakeWebEasy.com
เว็บไซต์นี้มีการใช้งานคุกกี้ เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพและประสบการณ์ที่ดีในการใช้งานเว็บไซต์ของท่าน ท่านสามารถอ่านรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ นโยบายความเป็นส่วนตัว  และ  นโยบายคุกกี้