​​​ข้อมูลเกี่ยวกับบริษัทและที่ตั้งสำนักงานใหญ่

ข้อมูลเกี่ยวกับบริษัทและที่ตั้งสำนักงานใหญ่
ชื่อบริษัท:บริษัท ยงคอนกรีต จำกัด (มหาชน)
เลขทะเบียนบริษัท:0107562000271
ที่ตั้งสำนักงานใหญ่:เลขที่ 148/9 หมู่ที่ 3 ตำบลวังขนาย อำเภอท่าม่วง จังหวัดกาญจนบุรี 71110
โทรศัพท์:034-510-561 ถึง 65
โทรสาร:034-510-561 ต่อ 501
ลักษณะการประกอบธุรกิจ

:ดำเนินธุรกิจผลิตและจัดจำหน่ายผลติภัณฑ์คอนกรีตสำเร็จรูปครบวงจร รวมไปถึงผลิตภัณฑ์คอนกรีตผสมเสร็จ ภายใต้เครื่องหมายการค้า "YONG" และรับผลิตตามความต้องการของลูกค้า ได้แก่


1) โครงสร้าง คาน เสา และผนังสำเร็จรูป รั้วคอนกรีตสำเร็จรูป เสาไฟฟ้าคอนกรีตอัดแรง เสาเข็มคอนกรีตอัดแรง ขอบคันหิน ท่อคอนกรีต และแผ่นพื้นคอนกรีตสำเร็จรูป และ


2) ผลิต และจัดจำหน่ายผลิตภัณฑ์คอนกรีตผสมเสร็จ
เว็บไซด์บริษัท:www.yongconcrete.co.th
ทุนจดทะเบียน:340.00 ล้านบาท / 680.00 ล้านหุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 0.50 บาท
ทุนจดทะเบียนและชำระแล้ว:250.00 ล้านบาท / 500.00 ล้านหุ้น มูลค่าที่ตรวไว้หุ้นละ 0.50 บาท
นายทะเบียนหลักทรัพย์  
ชื่อบริษัท:บริษัท ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จำกัด
ที่ตั้ง:เลขที่ 93 อาคารตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ถนนรัชดาภิเษก เขตดินแดง กรุงเทพมหานคร 10400
โทรศัพท์:0-2009-9999
โทรสาร:0-2009-9991
   
ผู้ตรวจสอบบัญชี  
ชื่อบริษัท:บริษัท เคพีเอ็มจี ภูมิไชย สอบบัญชี จำกัด
ชื่อผู้สอบบัญชี:นายทรงชัย วงศ์พิริยาภรณ์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต เลขทะเบียน 10996
ที่ตั้ง:เลขที่ 1 ชั้น 50 อาคารเอ็มไพร์ทาวเวอร์ ถนนสาทรใต้ แขวงยานนาวา เขตสาทร กรุงเทพมหานคร 10120
โทรศัพท์:0-2677-2000
โทรสาร:0-2677-2222
เว็บไซต์:https://home.kpmg/th
   
ที่ปรึกษากฎหมาย  
ชื่อบริษัท:บริษัท กุดั่น แอนด์ พาร์ทเนอร์ส จำกัด
ชื่อที่ปรึกษา:นายเอกชัย โชติพิทยสุนนท์
ที่ตั้ง:เลขที่ 127 ชั้น 23 อาคารเกษรทาวเวอร์ ถนนราชดำริ แขวงลุมพินี เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร 10330
โทรศัพท์:0-2838-1750
โทรสาร:02-838-1795
เว็บไซต์:www.kap.co.th

Powered by MakeWebEasy.com
เว็บไซต์นี้มีการใช้งานคุกกี้ เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพและประสบการณ์ที่ดีในการใช้งานเว็บไซต์ของท่าน ท่านสามารถอ่านรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ นโยบายความเป็นส่วนตัว  และ  นโยบายคุกกี้