YONG หุ้นวัสดุก่อสร้างโตรับอสังหาฯฟื้น หนุนปีนี้เป้ารายได้โต 10-15%

YONG หุ้นวัสดุก่อสร้างโตรับอสังหาฯฟื้น หนุนปีนี้เป้ารายได้โต 10-15%

                นายสรรเพชญ ศลิษฏ์อรรถกร กรรมการผู้จัดการ บริษัท ยงคอนกรีต จำกัด (มหาชน) หรือ YONG กล่าวว่า บริษัทฯ ได้นำหลักทรัพย์เข้าซื้ อขายในตลาดหลักทรัพย์ เอ็ม เอ ไอ (mai) เป็นวันแรกเชื่อมั่นว่า ด้วยศักยภาพการดำเนินธุรกิ จของบริษัทฯ ที่มีประสบการณ์ความชำนาญในอุ ตสาหกรรมผลิตภัณฑ์คอนกรีตมากกว่ า 30 ปี โดยได้รับความไว้วางใจจากกลุ่ มลูกค้าโครงการภาคเอกชน ได้แก่ ผู้พัฒนาโครงการอสังหาริมทรัพย์ และผู้รับเหมารายใหญ่ที่รั บเหมาให้กับ Developer โดยบริษัทมองว่าในกลุ่ มโครงการอสังหาฯหรือกลุ่มผู้รั บเหมาขนาดใหญ่ ยังเป็นกลุ่มที่สามารถเติบโตได้ อีกมากรับภาพรวมอุตสาหกรรมก่ อสร้างขยายตัว จึงมั่นใจในเป้าหมายรายได้ปี 2565 ว่าจะเป็นไปตามแผนที่วางไว้ที่ คาดว่าจะเติบโตเฉลี่ยปีละ 10-15%
                ภายหลังจากการระดมทุนในครั้งนี้ เชื่อมั่นว่าจะทำให้บริษัทฯ มีศักยภาพในการแข่งขันสูงขึ้น ขยายโรงงานรองรับการเพิ่มกำลั งการผลิตประกอบกับยังมี โครงการในอนาคตที่จะสร้ างโรงงานที่จ.ระยอง บุกตลาดภาคตะวันออกซึ่งเป็ นทำเลที่มีศั กยภาพมากโดยเฉพาะเขตพัฒนาพิ เศษภาคตะวันออก (EEC) ซึ่งเป็นโครงการพัฒนาพื้นที่ 3 จังหวัด ในภาคตะวันออก ได้แก่ ระยอง ชลบุรี และฉะเชิงเทรา ซึ่งจะมีการพัฒนาโครงสร้างพื้ นฐานต่างๆ เช่น รถไฟความเร็วสูงเชื่อมต่ อสามสนามบิน เป็นต้น ส่งผลให้มีความต้องการวัสดุก่ อสร้างจากผู้ประกอบการในแถบพื้ นที่บริเวณนั้นเพิ่มขึ้น ซึ่งเป็นผลดีต่อบริษัทเนื่ องจากบริษัทสามารถที่จะจำหน่ ายวัสดุก่อสร้างได้อย่างเต็ มประสิทธิภาพ เนื่องจากบริษัทมีโรงงานผลิตที่ ตั้งอยู่ในจังหวัดชลบุรี และโรงงานใหม่ที่กำลังจะก่อสร้ างที่จ.ระยอง ขณะที่การลงทุนจากภาคเอกชนคาดว่ าจะขยายตัวตามการฟื้นตั วของเศรษฐกิจซึ่งจะช่วยสนับสนุ นความสามารถในการสร้างรายได้ และกำไรในอนาคตให้เติบโตอย่างมี นัยสำคัญ เป็นอีกหุ้นที่อยู่ในช่วงเติบโต และอยู่ในใจนักลงทุ นในระยะยาวได้
                ทั้งนี้ YONG ประกอบธุรกิจผลิตและจัดจำหน่ ายผลิตภัณฑ์ คอนกรีตสำเร็จรูปครบวงจร รวมไปถึงผลิตภัณฑ์คอนกรี ตผสมเสร็จ ภายใต้เครื่องหมายการค้า “YONG” โดยบริษัทสามารถรองรับการผลิ ตตามความต้องการของลูกค้า ได้แก่โครงสร้างคาน-เสาและผนั งสำเร็จรูป รั้วคอนกรีตสำเร็จรูป เสาไฟฟ้าคอนกรีตอัดแรง เสาเข็มคอนกรีตอัดแรง ขอบคันหิน ท่อคอนกรีตอัดแรง และแผ่นพื้นคอนกรีตสำเร็จ เป็นต้นรวมทั้งผลิตและจัดจำหน่ ายผลิตภัณฑ์คอนกรีตผสมเสร็จ มีความพร้อมด้านบุคลากรเชี่ ยวชาญวิศวกรรม และมุ่งใช้นวัตกรรมเทคโนโลยีสมั ยใหม่เพื่อเพิ่มประสิทธิ ภาพการดำเนินธุรกิจโดยมีบริษัท พร้อมขนส่ง จำกัด (PT) ซึ่งเป็นบริษัทย่อย ประกอบธุรกิจให้บริการขนส่งสิ นค้าทำให้บริษัทควบคุมต้นทุ นการขนส่งและการขนส่งไปถึงมือลู กค้าได้ตรงเวลา
                โดย YONG เปิดเทรดวันแรกที่ 4.50  บาท  เพิ่มขึ้น 2.00 บาท หรือ 80% จากราคา IPO 2.50 บาท ปิดเทรดวันแเรกที่ 2.62 บาท เพิ่มขึ้น 0.12 บาท หรือ 4.80% ด้วยมูลค่าซื้อขายกว่า 3,729 ล้านบาท สะท้อนความเชื่อมั่นในปัจจัยพื้ นฐานธุรกิจวัสดุก่อสร้างของ YONG ผู้นำตลาดผลิตภัณฑ์คอนกรี ตรายใหญ่ในโซนภาคกลาง ภาคตะวันตกและภาคตะวันออก

 

ที่มา : https://stockfocusnews.com/archives/137048

Powered by MakeWebEasy.com
เว็บไซต์นี้มีการใช้งานคุกกี้ เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพและประสบการณ์ที่ดีในการใช้งานเว็บไซต์ของท่าน ท่านสามารถอ่านรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ นโยบายความเป็นส่วนตัว  และ  นโยบายคุกกี้