ตลาดหลักทรัพย์ เอ็ม เอ ไอ ต้อนรับ บมจ. ยงคอนกรีต (YONG) เริ่มซื้อขาย 2 ส.ค. นี้

ตลาดหลักทรัพย์ เอ็ม เอ ไอ ต้อนรับ บมจ. ยงคอนกรีต (YONG) เริ่มซื้อขาย 2 ส.ค. นี้

บมจ. ยงคอนกรีต ประกอบธุรกิจผลิตและจำหน่ายผลิตภัณฑ์คอนกรีตสำเร็จรูป ผลิตภัณฑ์คอนกรีตผสมเสร็จ และให้บริการติดตั้งโครงสร้างสำเร็จรูป พร้อมเข้าซื้อขายในตลาดหลักทรัพย์ เอ็ม เอ ไอ 2 ส.ค. นี้ ด้วยมูลค่าหลักทรัพย์ ณ ราคา IP0 1,700 ล้านบาท โดยใช้ชื่อย่อในการซื้อขายหลักทรัพย์ว่า “YONG”

นายประพันธ์ เจริญประวัติ ผู้จัดการตลาดหลักทรัพย์ เอ็ม เอ ไอ เปิดเผยว่า ตลาดหลักทรัพย์ mai ยินดีต้อนรับ บมจ. ยงคอนกรีต เข้าจดทะเบียนและเริ่มซื้อขายในตลาดหลักทรัพย์ mai ภายใต้กลุ่มอสังหาริมทรัพย์และก่อสร้าง โดยใช้ชื่อย่อในการซื้อขายหลักทรัพย์ว่า “YONG” ในวันที่ 2 สิงหาคม 2565

YONG และบริษัทย่อย ประกอบธุรกิจเป็นผู้ผลิตและจัดจำหน่ายผลิตภัณฑ์คอนกรีตสำเร็จรูป คอนกรีตผสมเสร็จ และให้บริการติดตั้งโครงสร้างสำเร็จรูป โดยมีเครื่องหมายการค้า “YONG” ผลิตภัณฑ์และงานบริการของกลุ่มบริษัทแบ่งได้เป็น 3 กลุ่ม ได้แก่  1. ธุรกิจผลิตและจัดจำหน่ายผลิตภัณฑ์คอนกรีตสำเร็จรูปอย่างครบวงจร ประกอบด้วย โครงสร้างคาน เสา ผนังสำเร็จรูป เสาเข็ม และรั้วคอนกรีตสำเร็จรูป เป็นต้น 2. ธุรกิจผลิตและจัดจำหน่ายผลิตภัณฑ์คอนกรีตผสมเสร็จ และ 3. ธุรกิจให้บริการขนส่งสินค้า ดำเนินธุรกิจโดยบริษัท พร้อมขนส่ง จำกัด (บริษัทถือหุ้น 100%) โดยมีโรงงานผลิตภัณฑ์คอนกรีตสำเร็จรูป และ/หรือโรงงานคอนกรีตผสมเสร็จอยู่ 7 แห่งในจังหวัดกาญจนบุรี นครปฐม และชลบุรี สำหรับงวด 3 เดือนแรกของปี 2565 กลุ่มบริษัทมีสัดส่วนรายได้ผลิตภัณฑ์คอนกรีตสำเร็จรูป : คอนกรีตผสมเสร็จ : ธุรกิจขนส่งสินค้าและธุรกิจอื่นๆ ประมาณ 83 : 13 : 4 โดยมีช่องทางการจัดจำหน่ายครบทุกช่องทางทั้งลูกค้าโครงการภาคเอกชนและภาคราชการ

YONG มีทุนชำระแล้ว 340 ล้านบาท มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 0.50 บาท ประกอบด้วยหุ้นสามัญเดิม 500 ล้านหุ้น และหุ้นสามัญเพิ่มทุน 180 ล้านหุ้น โดยเสนอขายต่อบุคคลตามดุลยพินิจของผู้จัดจำหน่ายหลักทรัพย์และนักลงทุนสถาบันไม่น้อยกว่า 165 ล้านหุ้น เสนอขายต่อผู้มีอุปการคุณของบริษัทไม่เกิน 5 ล้านหุ้น และเสนอขายต่อกรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานของบริษัท ไม่เกิน 10 ล้านหุ้น เมื่อวันที่ 21-22  และ 25 กรกฎาคม 2565 ในราคาเสนอขายหุ้นละ 2.50 บาท คิดเป็นมูลค่าระดมทุน 450 ล้านบาท และมีมูลค่าหลักทรัพย์ ณ ราคา IPO 1,700 ล้านบาท ทั้งนี้ การกำหนดราคาเสนอขายหุ้น IPO คิดเป็นอัตราส่วนราคาต่อกำไรสุทธิต่อหุ้น (P/E ratio) ที่ 26.10 เท่า โดยคำนวณจากผลประกอบการของบริษัทในรอบ 12 เดือนที่ผ่านมา (1 เมษายน 2564 - 31 มีนาคม 2565) ซึ่งเท่ากับ 65.14 ล้านบาท หารด้วยจำนวนหุ้นทั้งหมดภายหลังการเสนอขายหุ้นครั้งนี้ (fully diluted) คิดเป็นกำไรสุทธิต่อหุ้น 0.10 บาท โดยมีบริษัท ฟินเน็กซ์ แอ๊ดไวเซอรี่ จำกัด เป็นที่ปรึกษาทางการเงิน และบริษัทหลักทรัพย์ เอเชีย เวลท์ จำกัด เป็นผู้จัดการการจัดจำหน่ายและรับประกันการจัดจำหน่ายหุ้นสามัญ

 

 

นายสรรเพชญ ศลิษฏ์อรรถกร กรรมการผู้จัดการ บมจ.ยงคอนกรีต (YONG) เปิดเผยว่า บริษัทเป็นผู้ผลิตผลิตภัณฑ์คอนกรีตที่มีประสบการณ์มานานกว่า 30 ปี มีทีมงานวิศวกรที่มีความรู้ความสามารถในการผลิตและควบคุมคุณภาพ โดยสามารถให้ความรู้และคำแนะนำตั้งแต่การออกแบบ ผลิตและติดตั้งครบวงจร ประกอบกับบริษัทผลิตผลิตภัณฑ์คอนกรีตสำเร็จรูปที่หลากหลายทำให้สามารถสั่งซื้อวัตถุดิบได้ในปริมาณมากและสามารถเจรจากับผู้จัดจำหน่ายวัตถุดิบได้ ส่งผลให้ได้ประโยชน์จากการประหยัดจากขนาด (Economies of Scale) ทั้งนี้ บริษัทจะนำเงินที่ได้จากการระดมทุนไปใช้ในการลงทุนก่อสร้างโรงงานที่ อ.บางเลน จ.นครปฐม เพื่อขยายกำลังการผลิตและพัฒนาระบบที่เกี่ยวข้อง เป็นเงินลงทุนในการก่อสร้างโรงงานคอนกรีตผสมเสร็จ ที่ อ.บางใหญ่ จ.นนทบุรี ชำระคืนเงินกู้ยืมแก่สถาบันการเงิน และเป็นเงินทุนหมุนเวียนสำหรับการดำเนินธุรกิจ

ทั้งนี้ YONG มีผู้ถือหุ้นใหญ่หลัง IPO ได้แก่ ครอบครัวศลิษฏ์อรรถกร ถือหุ้น 72.76% บริษัทมีนโยบายจ่ายเงินปันผลให้แก่ผู้ถือหุ้นในอัตราไม่น้อยกว่า 40% ของกำไรสุทธิของงบการเงินเฉพาะกิจการหลังหักภาษีเงินได้และเงินสำรองต่างๆ ทุกประเภทตามที่กำหนดไว้ในกฎหมายและ ข้อบังคับของบริษัท

รายละเอียดจากหนังสือชี้ชวนของบริษัทที่เว็บไซต์ของสำนักงาน ก.ล.ต. ที่ www.sec.or.th และข้อมูลทั่วไปของบริษัทที่ www.yongconcrete.co.th และ www.set.or.th

Powered by MakeWebEasy.com
เว็บไซต์นี้มีการใช้งานคุกกี้ เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพและประสบการณ์ที่ดีในการใช้งานเว็บไซต์ของท่าน ท่านสามารถอ่านรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ นโยบายความเป็นส่วนตัว  และ  นโยบายคุกกี้