คณะกรรมการบริษัทและผู้บริหาร
คณะกรรมการบริษัท

ณ วันที่ 11 พฤษภาคม 2565 คณะกรรมการบริษัท ประกอบด้วยกรรมการจำนวน 8 ท่าน ดังนี้
รายชื่อ ตำแหน่ง
1. นายวิทิต สัจจพงษ์:ประธานกรรมการ/กรรมการอิสระ
2. นายวีระศักดิ์ พรหมมาศ
   (กรรมการอิสระที่มีความรู้ความเชี่ยวชาญทางด้านบัญชีและการเงิน)
:ประธานกรรมการตรวจสอบ/กรรมการอิสระ

3. ศาสตราจารย์วิทวัส รุ่งเรืองผล:กรรมการตรวจสอบ/กรรมการอิสระ
4. นายกันต์  อรรฆย์วรวิทย์:กรรมการ/กรรมการตรวจสอบ/กรรมการอิสระ
5. นางสาว อรวรรณ ศลิษฏ์อรรถกร
:กรรมการ
6. นาย สรรเพชญ ศลิษฏ์อรรถกร:กรรมการ/กรรมการผู้จัดการ
7. นาย ปฏิเวธ ศลิษฏ์อรรถกร


:กรรมการ/รองกรรมการผู้จัดการสายงานบัญชีและการเงิน
(ดำรงตำแหน่งผู้ที่ได้รับมอบหมายให้รับผิดชอบสูงสุดในสายงานบัญชีและการเงิน (CFO) ซึ่งเป็นคุณสมบัติประกอบในการยื่น IPO)
8. นาย คมสัน ศลิษฏ์อรรถกร:กรรมการ/รองกรรมการผู้จัดการสายงานผลิตภัณฑ์ RMC
ผู้บริหาร

ณ วันที่ 31 มีนาคม 2565 ผู้บริหารของบริษัท มีจำนวน 8 ท่าน ดังนี้
รายชื่อ ตำแหน่ง
1. นายสรรเพชญ ศลิษฏ์อรรถกร:กรรมการผู้จัดการ
2. นายปฏิเวธ ศลิษฏ์อรรถกร:รองกรรมการผู้จัดการสายงานบัญชีและการเงิน
3. นายคมสัน ศลิษฏ์อรรถกร:รองกรรมการผู้จัดการสายงานผลิตภัณฑ์คอนกรีตผสมเสร็จ (RMC)
4. นางสาวจันทนา ลีลาสงวน:รองกรรมการผู้จัดการสายงานขายลูกค้ารายใหญ่
5. นายนวนัยน์ ก่อเกิดบุญ:รองกรรมการผู้จัดการสายงานผลิตภัณฑ์คอนกรีตสำเร็จรูป (CCP)
6. นางสุรางรัตน์ ศลิษฏ์อรรถกร:รองกรรมการผู้จัดการสายงานบริหารทั่วไป
7. นางสาวอมรรัตน์ เกิดแก้วฟ้า
:ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการสายงานบัญชีและการเงิน
8. นางสาวบุญรัตน์ บุญเขตต์:ผู้อำนวยการฝ่ายบัญชีและการเงิน
Powered by MakeWebEasy.com
เว็บไซต์นี้มีการใช้งานคุกกี้ เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพและประสบการณ์ที่ดีในการใช้งานเว็บไซต์ของท่าน ท่านสามารถอ่านรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ นโยบายความเป็นส่วนตัว  และ  นโยบายคุกกี้