.

เสาเข็มคอนกรีต

เสาเข็มคอนกรีต ผลิตในความควบคุมดูแลของทีมวิศวกร  ภายใต้ระบบบริหารงานคุณภาพ ISO9001 รองรับน้ำหนักได้ดี แข็งแรง ใช้วัสดุหินและทรายที่สะอาดคัดคุณภาพและแหล่งวัตถุดิบ เพื่อให้ส่วนผสมต่าง ๆ จับตัวได้ดีและมีค่ากำลังรับแรงอัดสูง

 


Save

Save

Save