บริษัทได้รับมาตรฐานระบบบริหารงานคุณภาพ ISO 9001, มาตรฐานอุตสาหกรรม (มอก.)
และได้รับหนังสือรับรอง MiT (โดยสภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย)
เสาเข็มคอนกรีต YONG ได้รับมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม (มอก.)
 
รองรับน้ำหนักได้ดี แข็งแรง
เสาเข็มคอนกรีต ผลิตในความควบคุมดูแลของทีมวิศวกร
ใช้วัสดุหินและทรายที่สะอาดคัดคุณภาพและแหล่งวัตถุดิบเพื่อให้ส่วนผสมต่างๆ จับตัวได้ดีและมีค่ากำลังรับแรงอัดสูง
 
มอก.เลขที่ 396-2549
เสาเข็มคอนกรีตเสริมเหล็กอัดแรงหล่อสำเร็จ 
 

เสาเข็มหน้าตัดตัวไอ (I-Shaped Piles Specification)

เสาเข็มหน้าตัดสี่เหลี่ยม (Square-Shaped Piles Specification)

 
**สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมทางฝ่ายขาย**
image
image
image
image
image
image
Powered by MakeWebEasy.com