บริษัทได้รับมาตรฐานระบบบริหารงานคุณภาพ ISO 9001, มาตรฐานอุตสาหกรรม (มอก.)
และได้รับหนังสือรับรอง MiT (โดยสภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย)
คอนกรีตผสมเสร็จ YONG ได้รับมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม (มอก.)
 
มอก.เลขที่ 213-2560
คอนกรีตผสมเสร็จ Ready Mix Concrete
 
**สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมทางฝ่ายขาย**
image
image
image
image
image
image
Powered by MakeWebEasy.com