โทร. 034 510561

โครงสร้างคานเสาคอนกรีตสำเร็จรูป

เสา และคานคอนกรีตสำเร็จรูป YONG ได้รับมาตรฐานการผลิตและบริหารคุณภาพ ISO 9001 มีหลายขนาดตามความเหมาะสม อาทิเช่น สำหรับบ้านพักอาศัยไม่เกิน 3 ชั้น, อาคารพาณิชย์ไม่เกิน 4 ชั้น, อาคารโรงงานขนาดเล็กไม่เกิน 3 ชั้น, โรงงานขนาดกลางหน้ากว้างไม่เกิน 25 เมตร

 

โครงสร้างแข็งแรง ได้มาตรฐานอุตสาหกรรม
   ระบบจัดส่งและการติดตั้งสะดวก รวดเร็ว

       ขึ้นงานได้รวดเร็ว  แข็งแรง  มั่นคง

 


 

Save

Save