โทร. 034 510561

เรา “ยงคอนกรีต”

วิสัยทัศน์

“เป็นผู้นำด้านผลิตภัณฑ์คอนกรีตด้วยนวัตกรรม มุ่งมั่นพัฒนาคุณภาพ สู่มาตรฐานสากล”

นโยบายคุณภาพองค์กร

“การบริหารองค์กร ด้วยความซื่อสัตย์โปร่งใส ตรวจสอบได้ พัฒนา และเสริมสร้างการเรียนรู้อย่างต่อเนื่อง มุ่งมั่นพัฒนาผลิตภัณฑ์ใหม่ๆ ด้วยการวิจัยและพัฒนาเพื่อความพึงพอใจสูงสุดของลูกค้า”

คำขวัญ

“นวัตกรรมคอนกรีต จากภูมิภาคสู่สากล”

ประวัติความเป็นมา “ยงคอนกรีต”

กลุ่มธุรกิจของเครือ YONG GROUP ก่อตั้งขึ้นมากว่า 60 ปี จากร้านวัสดุก่อสร้าง (ปีพ.ศ. 2499) ตลาดท่าม่วง จ.กาญจนบุรี โดยใช้ชื่อ “ร้านยงสวัสดิ์” ตลอดระยะเวลากว่า 60 ปี ได้มีการพัฒนาธุรกิจเจริญเติบโตขึ้นตามลำดับ

 

 

โรงงานผลิตภัณฑ์คอนกรีต

“ยงคอนกรีต” YONG CONCRETE ซึ่งเริ่มดำเนินกิจการตั้งแต่ปี พ.ศ. 2534

ยงคอนกรีต

โรงงานผลิตแผ่นพื้นสำเร็จรูป คอนกรีตผสมเสร็จ ผลิตเสาไฟฟ้า คอนสปัน คาน-เสา สำเร็จรูป (Precast Concrete) แผ่นพื้นผนังรับแรง สำเร็จรูป (Wall Baring) โดยติดตั้งเครื่องจักรอัตโนมัติ จาก เยอรมันนี ท่อคอนกรีต เสาเข็มอัดแรงชนิด เข็มเหลี่ยมและชนิดเข็มไอ รั้วสำเร็จรูปใช้ในโครงการบ้านจัดสรร โรงงานบ้านพักที่อยู่อาศัย คอนโด และรั้วแบ่งแปลงบ้านจัดสรร

ผลิตภัณฑ์บริษัทได้รับการรับการรับรองมาตรฐานจาก กระทรวงอุตสาหกรรม (มอก.) , การรับรองมาตรฐานจาก ระบบคุณภาพ ISO 9001
โดยเฉพาะยิ่ง การออกแบบรั้วสำเร็จรูป เราได้จดสิทธิบัตร การออกแบบและการติดตั้งรั้วสำเร็จรูปจากกรมทรัพย์สินทางปัญญา

 

สถานที่ตั้งโรงงานผลิต

อยู่ในจังหวัดกาญจนบุรี นครปฐม ชลบุรี (อมตะนครเฟส 6) โดยมีพื้นที่โรงงาน กว่า 30 ไร่
ในแต่ละโรงงาน เพื่อรองรับการผลิตและการบริการอย่างทั่วภูมิภาค

ระบบการจัดส่งสินค้า โดยรถบรรทุกกว่า 100 คัน ที่พร้อมบริการอย่าง ถูกต้องและรวดเร็ว

ยงคอนกรีต

แกลลอรี่

Save

Save

Save

Save

Save

Save

Save

Save

Save

Save

Save

Save

Save

Save

Save

Save

Save

Save

Save

Save

Save