โทร. 034 510561

ผนังคอนกรีตสำเร็จรูป

Precast Concreteคือ ชิ้นส่วนคอนกรีตสำเร็จรูป ที่ได้จากการเท หรือ หล่อ
ในแบบหล่อที่มีขนาดต่างๆ ในโรงงานหรือในบริเวณเขตก่อสร้างให้เสร็จ
ก่อนแล้วนำไปติดตั้งและประกอบกันตามหน่วยงานสถานที่ก่อสร้าง
Precast Concrete Systemได้รับความนิยมอย่างแพร่หลาย
ในกลุ่มงานพัฒนาโครงการบ้านจัดสรร และงานก่อสร้างอาคารสูง
เพราะนอกจากจะทำให้ได้งานที่ได้มาตรฐานและ รวดเร็ว
แล้วยังช่วยลดปัญหาเรื่องของ ระยะเวลาในการทำงานที่ล่าช้า
ที่มีสาเหตุมาจากปัญหาของคนงานขาดแคลนอีกด้วย
ทำให้ผู้ประกอบการสามารถส่งมอบงานที่มีคุณภาพ ได้รวดเร็วขึ้น

 

ผลิตด้วยนวัตกรรม ทางเทคโนโลยีที่ทันสมัย

ส่งมอบผลงานที่มั่นใจได้ตรงเวลา

ผลิตภัณฑ์ได้มาตรฐาน

 

Save

Save

Save

Save

Save

Save