โทร. 034 510561

ท่อคอนกรีตอัดแรง

ท่อคอนกรีตอัดแรงได้มาตรฐานในการผลิตท่อคอนกรีต  สำหรับงานระบายน้ำ  มีความแข็งแรง คงทน  ผลิตในความควบคุมดูแลของทีมวิศวกร ตามมาตรฐานภายใต้ระบบบริหารงานคุณภาพ ISO 9001

ท่อคอนกรีตอัดแรง

ท่อคอนกรีตอัดแรง


 

Save

Save

Save

Save