.

ติดต่อเรา

ยงคอนกรีต

 บริษัท ยงคอนกรีต จำกัด (มหาชน) สำนักงานใหญ่

ที่อยู่: 148/9 หมู่ 3 ตำบลวังขนาย อำเภอท่าม่วง
จังหวัดกาญจนบุรี 71110
โทร: 034-510561-5
แฟกซ์: 034-510561 ต่อ 501
ฝ่ายขาย โทร: 097-9425946 ,097-9425696
ฝ่ายขายโครงการ โทร: 063-6249914
Line ID: saleyong


ยงคอนกรีต

แผนที่ ยงคอนกรีต

บริษัท ยงคอนกรีต จำกัด  (มหาชน) สาขา 1 – วังสารภี

ที่อยู่: 99 หมู่ 7 ตำบลปากแพรก อำเภอเมือง
จังหวัดกาญจนบุรี 71000
โทร: 034-540924 – 5
แฟกซ์: 034-540926
ฝ่ายขายคอนกรีตผสมเสร็จ:098-2879951 ,081-9444856

ยงคอนกรีต

แผนที่ ยงคอนกรีต

บริษัท ยงคอนกรีต จำกัด (มหาชน) สาขา 2 – ทองผาภูมิ

ที่อยู่: 22/22 หมู่ 5 ตำบลท่าขนุน อำเภอทองผาภูมิ
จังหวัดกาญจนบุรี 71180
โทร: 034-598772 – 4
แฟกซ์: 034-598775

ยงคอนกรีตแผนที่ ยงคอนกรีต

บริษัท ยงคอนกรีต จำกัด (มหาชน) สาขา 3 – นครปฐม

ที่อยู่: 382/9 หมู่ 2 ตำบลหนองดินแดง อำเภอเมือง
จังหวัดนครปฐม 73000
โทร: 034-985147
แฟกซ์: 034-985147

ยงคอนกรีต

แผนที่ ยงคอนกรีต

บริษัท ยงคอนกรีต จำกัด (มหาชน) สาขา 4 – ชลบุรี

ที่อยู่: 700/613 หมู่ 4 ตำบลบ้านเก่า อำเภอพานทอง
จังหวัดชลบุรี 20160
โทร: 038-210356-63
แฟกซ์: 038-210364
ชื่อและเบอร์โทรศัพท์ ฝ่ายขายโครงการ
คุณนันทรัตน์ โทร. 082-462-0999
คุณเศรษฐ์ฐภัทร โทร. 092-3233329

ยงคอนกรีต

แผนที่ ยงคอนกรีต

บริษัท ยงคอนกรีต จำกัด (มหาชน) สาขา 5 – บางเลน

ที่อยู่: 456 หมู่ 12 ตำบลบางภาษี อำเภอบางเลน
จังหวัดนครปฐม 73130
โทร: 034-300456
แฟกซ์: 034-300456 ต่อ 515

ยงคอนกรีต

แผนที่ ยงคอนกรีต

Save

Save

Save

Save

Save

Save

Save

Save

Save

Save

Save