โทร. 034 510561

คอนกรีตผสมเสร็จ

คอนกรีตผสมเสร็จ

คอนกรีตผสมเสร็จ YONG ได้รับมาตรฐานกระทรวงอุตสาหกรรมเลขที่ มอก. 213-2552 และมาตรฐานการผลิตและบริหารคุณภาพ ISO 9001 ใช้วัตถุดิบในการผลิตคอนกรีตมีคุณภาพตรงตามมาตรฐานงานก่อสร้าง ควบคุมสัดส่วนผสมของคอนกรีต ด้วยการชั่งน้ำหนักสามารถทำให้ได้ ส่วนผสมคอนกรีตที่ถูกต้องแน่นอนและสม่ำเสมอ
คอนกรีตผสมเสร็จ

บริหารงานขนส่งโดยทีมงานมืออาชีพ ด้วยระบบ GPS และกล้องหน้ารถ ชำนาญเส้นทาง สามารถบริการขนส่งได้ รวดเร็ว ตรงเวลา


 

Save

Save

Save

Save

Save

Save

Save

Save

Save

Save

Save

Save

Save